söndag 18 augusti 2013

Livets verkstad

På sin vandring genom livet, bör man emellanåt ta sig lite tid att knyta om sina skor.
Sätta sig ner en stund och vila, reflektera över dagar som kommit och gått, minnas de erfarenheter man införskaffat sig. 

Låta dåtid lära nutid viktiga saker.

Erfarenheterna är dina verktyg när du snickrar på din framtid.